Loading ...

永续合约一键市价平仓

Author: GCC, Date: 2021-10-10 11:08:13
Tags:

一键平所有永续合约仓位


function main(){
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetCurrency('BNB_USDT')
    Log(exchange.GetPosition())
    acc = exchange.GetAccount()
    //Log(exchange.GetAccount().Info)
    var pos = exchange.GetAccount().Info.positions
    var positioned = false
    for(var i=0;i<pos.length;i++){
      if (pos[i].positionAmt != 0){
        positioned = true
        var symbol = pos[i].symbol.replace('USDT','_USDT')
        //var symbol = pos[i].symbol.replace('BUSD','_BUSD')
        exchange.SetCurrency(symbol)
        var amount = parseFloat(pos[i].positionAmt.replace('-',''))
        if(pos[i].positionSide == 'LONG'){
          exchange.SetDirection('closebuy')
          exchange.Sell(-1, amount)
        }
        if(pos[i].positionSide == 'SHORT'){
          exchange.SetDirection('closesell')
          exchange.Buy(-1, amount)
        }
      }
    }
    if(positioned == false){
      Log('无持仓')
      return ('无持仓')
    }
    else{
      Log('完成平仓')
      return ('完成平仓')
    }
}

More

张超 支持,希望可以更完善,比如考虑精度,比如超过最大交易量可以分批平,比如低于最小交易量可以加仓一部分,再执行平仓